Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Retningslinjer og regler i Folkekirken

Regeringen og et flertal i Epidemiudvalget har valgt at følge indstillingen fra Epidemikommissionen hvorfor der foretages følgende ændringer i restriktionerne på Kirkeministeriets område:
  • Arealkravet for folkekirken og andre trossamfund bortfalder fra den 16. januar 2022.
  • Alle øvrige gældende restriktioner forlænges til og med 31. januar 2022:
    • Krav om mundbind/visir ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner – uanset antal deltagere. Mundbindet vil kunne fjernes, når deltagerne sidder ned.
    • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer. Det betyder at, der er krav om coronapas, hvis der er adgang for mere end 100 personer indendørs og 1000 personer udendørs.
    • Krav om coronapas – uanset antal personer – for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
    • Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter om krav om coronapas, mundbind og begrænsning af deltagerantallet samt om muligheden for bortvisning.
Ministeriet skal endvidere henlede opmærksomheden på, at kravene til et gyldigt coronapas ændres, så coronapasset i visse situationer får en kortere gyldighedsperiode.
Der udsendes i den forbindelse en ny bekendtgørelse, som træder i kraft den 16. januar 2022.
Epidemikommissionen er den 14. januar kommet med en særskilt vurdering i forhold til arbejdspladser. På den baggrund har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fra den 17. januar 2022 lempet restriktionerne vedrørende fysisk fremmøde for arbejdspladser indenfor det statslige forhandlingsområde, herunder folkekirken, således at fremmøde i perioden fra 17. januar 2022 til 31. januar 2022 gradvist kan øges fra ca 20 % til ca 50 %. I perioden fra 1. februar 2022 til 21. februar 2022 kan fremmøde gradvist øges fra ca 50% til 100%, således at der planlægges med 100 % fremmøde efter 21. februar 2022.
Den gradvise skalering til 100 pct. fremmøde fra 1. februar frem mod 21. februar vil herudover afhænge af, at epidemien fortsat udvikler sig i en gunstig retning.
Tilrettelæggelsen af det gradvist øgede fremmøde skal ske lokalt under iagttagelse af, at Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger om hygiejne, udluftning, afstand m.v. kan efterleves, men dog således at arbejdspladsen fortsat kan løse sine opgaver med dertil hørende personale. Fremmøde på arbejdspladsen kan evt. ske forskudt for at tage hensyn til myldretidstrafik, og der kan evt. benyttes et fast rotationsprincip for at mindske antallet af potentielle smittekontakter.
Kirkeministeriet anbefaler, at folkekirkens arbejdsgivere drøfter tilrettelæggelsen af det øgede fremmøde med de ansatte.
Indstillinger fra Epidemikommissionen